www.dratkowski.pl

  • Aplikacje Android

  • Aplikacje 3D (OpenGL)

  • Aplikacje desktopowe (J2SE)

  • Aplikacje Webowe (PHP5,MySQL,jQuery,CSS)

  • Wizualizacja procesów przemysłowych (LabView)

  • Grafika 3D (3dsMax)